SEEBRA

Har ni bestämt er för att ni vill bli miljödiplomerade så erbjuder vi olika vägar att gå.

SEEBRA Bas

Vi tillhandahåller pärmen med mallar för de olika dokument som ska tas fram för en miljödiplomering. Ni bygger sedan upp systemet själva och när ni känner er färdiga så genomför SEE U revisionen.

 

I paketet SEEBRA Bas ingår följande:

  • Uppstartsmöte
  • Miljödiplomeringspärm med mallar
  • Revision

Vi kan även genomföra obligatorisk miljöutbildning för personal om så önskas.

SEEBRA Premium

Vi hjälper er att bygga upp ett fullständigt miljöledningssystem som är redo att revideras. Vi håller även i den obligatoriska miljöutbildningen för personalen.

 

I paketet SEEBRA Premium ingår följande:

  • Miljödiplomeringspärm med mallar
  • Framtagning av fullständigt miljöledningssystem
  • Miljöutbildning vid ett tillfälle för max 20 personer
  • Revision (utförs ej av SEE U)