Energikartläggning

SEE U utför olika typer av energikartläggningar, exempelvis kartläggning av hela verksamheten eller någon särskild del som behöver analyseras separat.

 

Efter kartläggningen tar vi fram förslag på åtgärder tillsammans med en ekonomisk kalkyl.

Vi avslutar gärna med en kort utbildning av de anställda i energieffektivt beteende.

 

 

Är ni intresserade av en energikartläggning, glöm inte energikartläggningscheckarna!