top of page

Våra tjänster

Miljödiplomering

Kvalitetsdiplomering

Hållbarhetsrapportering

Dekal Svensk Miljöbas 2022-06-01.png
Dekal Svensk Kvalitetsbas 2022-06-01.png
Campaign Pitch

Miljödiplomering är ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001 men anpassat för mindre verksamheter. Ger struktur i miljöarbetet och konkurrensfördelar vid upphandling.

 Vill du veta mer? Hör av dig.

Säkerställ kvalitet i alla företagets processer. Kvalitetsdiplomeringens krav är baserat på ISO 9001 men anpassat för mindre verksamheter.
Kontakta oss gärna för mer information.

Idag efterfrågas transparens gällande hållbarhetsarbetet i större utsträckning än tidigare. Vi hjälper er att redovisa era väsentliga hållbarhetsindikatorer oavsett om ni omfattas av lagkrav på detta eller inte.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Tjänster : Tjänster
Businessman
Business Meeting
Campaign Pitch

ISO 14001

Vi hjälper flera kunder med att bygga upp och utveckla miljöledningssystem enligt ISO 14001.
Hör av er om ni vill bli ISO-certifierade eller behöver ny energi i arbetet med ert befintliga ISO-system.

ISO 9001

Vi hjälper flera kunder med att bygga upp och utveckla kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001.
Hör av er om ni vill bli ISO-certifierade eller behöver ny energi i arbetet med ert befintliga ISO-system.

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar främst inom miljö och hållbarhet men även kvalitetsledning.
I vår kalender ser du våra planerade utbildningar under året.
Välkommen också med era specifika önskemål!

Tjänster : Tjänster
bottom of page