energideklaration

De flesta byggnader ska ha en energideklaration. För villor gäller att man i samband med en försäljning ska kunna visa upp en energideklaration för potentiella köpare.

Energideklarationen ska utföras av en certifierad energiexpert och på SEE U finns Hanna Norrman Andersson som är certifierad sedan 2014-06-19.

Processen går till så att en tid bokas in för besiktning av byggnaden och inför besiktningen ser kunden till att olika uppgifter finns tillgängliga, såsom byggår, energistatistik m.m.
Vid besiktningstillfället går vi först igenom relevanta dokument och sedan undersöker energiexperten vilka möjligheter som finns för energibesparing.
Efter besiktningen görs beräkningar och sammanställning av energideklaration och tillhörande rapport som sedan levereras till kunden.

Läs mer om energideklarationer på Boverkets hemsida.

Kontakta oss gärna för mer information!
hanna.norrman@seeu.se
070-639 13 05