top of page

Våra tjänster

Miljödiplomering

Kvalitetsdiplomering

Hållbarhetsrapportering

Dekal Svensk Miljöbas 2022-06-01.png
Dekal Svensk Kvalitetsbas 2022-06-01.png
Campaign Pitch

Miljödiplomering är ett miljöledningssystem baserat på ISO 14001 men anpassat för mindre verksamheter. Ger struktur i miljöarbetet och konkurrensfördelar vid upphandling.

 Vill du veta mer? Hör av dig.

Säkerställ kvalitet i alla företagets processer. Kvalitetsdiplomeringens krav är baserat på ISO 9001 men anpassat för mindre verksamheter.
Kontakta oss gärna för mer information.

Idag efterfrågas transparens gällande hållbarhetsarbetet i större utsträckning än tidigare. Vi hjälper er att redovisa era väsentliga hållbarhetsindikatorer oavsett om ni omfattas av lagkrav på detta eller inte.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Businessman
Business Meeting
Campaign Pitch

ISO 14001

Vi hjälper flera kunder med att bygga upp och utveckla miljöledningssystem enligt ISO 14001.
Hör av er om ni vill bli ISO-certifierade eller behöver ny energi i arbetet med ert befintliga ISO-system.

ISO 9001

Vi hjälper flera kunder med att bygga upp och utveckla kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001.
Hör av er om ni vill bli ISO-certifierade eller behöver ny energi i arbetet med ert befintliga ISO-system.

Utbildning

Vi erbjuder utbildningar främst inom miljö och hållbarhet men även kvalitetsledning.
I vår kalender ser du våra planerade utbildningar under året.
Välkommen också med era specifika önskemål!

bottom of page