Partners

EMC - Energi- och MiljöCentrum

SEE U är medlemmar i EMC som är ett nätverk för företag som vill lyfta fram klimat- och energifrågor på agendan inom näringslivet.

 

EMC anordnar seminarier och frukostmöten samt är med och driver olika typer av projekt för att främja grönt företagande.

Läs mer om EMC

U&W [you&we]

SEE U kan erbjuda klimatkompensation i samarbete med U&W, ett företag rekommenderat av Energimyndigheten för köp av klimatkompensation.

 

Genom U&W kan SEE U erbjuda två typer av klimatkompensationsprojekt, ZeroMission Energi och ZeroMission Träd.

Läs mer om U&W och klimatkompensation

TEK - Teknik och Kompetenscentrum

SEE U är medlemmar i TEK som erbjuder nätverk, utbildningar och frukostmöten för att höja kompentensen inom näringsliv, offentlig förvaltning och organisationer.

Läs mer om TEK