Mer om SEE U Halmstad AB

SEE U erbjuder ett antal olika tjänster inom miljöområdet men arbetar idag främst med miljöledningssystem enligt standarden Svensk Miljöbas (Miljödiplomering) som är riktat mot små och medelstora företag.

SEE U är godkänd utfärdare av miljödiplom enligt standarden Svensk Miljöbas och både Hanna Berggren och Hanna Norrman Andersson är godkända som revisorer för miljödiplomering.

Företaget startades 2008 av Hanna Berggren och Hanna Norrman Andersson. Under de första åren hade företaget kontor på Science Park Halmstad men flyttade 2010 till nuvarande adress.


Under studietiden på Högskolan i Halmstad fanns hos båda Hannorna ett intresse av att bidra till att skapa ett hållbart samhälle ur miljösynpunkt. Detta ledde till ett gemensamt examensprojekt som ligger till grund för Klimatstatus.se.