Vårt Hållbarhetsarbete

SEE U Halmstad AB är miljödiplomerade enligt standarden Svensk Miljöbas.

Miljöpolicy

SEE U strävar efter att bidra till ett hållbart samhälle genom att hjälpa företag och organisationer att minska sin miljöpåverkan. Detta gör vi genom att sprida kunskap om miljöfrågor och om hur man både som verksamhet och privatperson kan styra sin miljöpåverkan.
Vår verksamhets största miljöpåverkan är de positiva följder våra tjänster innebär. När det gäller negativ påverkan kommer den främst från våra tjänsteresor.
Vi väljer att agera som ett föredöme genom att exempelvis undvika flyg och även bil i den mån det går när vi reser. Vi arbetar också ständigt med att hålla nere vår energianvändning, källsortera avfall och i hög utsträckning köpa in varor med någon typ av miljömärkning.
Som grund för vår verksamhet följer vi gällande miljölagstiftning samt bistår våra kunder i deras arbete med kontroll och efterlevnad av lagkrav.

Socialt ansvar

  • Bidrag till Musikhjälpen 2015, 2016, 2017
  • Bidrag till Unicef 2019