Miljödiplomering

Miljödiplomering är ett miljöledningssystem som passar bra för små och medelstora företag.

 

Det fungerar ungefär på samma sätt som
ISO 14 001 men med färre krav, lägre kostnad och mindre pappersarbete runt omkring.

 

På samma sätt som ISO 14 001 revideras systemet årligen av en revisor och målet är ständig förbättring.

 

SEE U är godkänd utfärdare av miljödiplom och kan antingen hjälpa er med förarbetet till miljödiplomeringen eller göra revisionen om ni vill ta fram underlaget till ledningssystemet själva.

 

Vad krävs för att bli miljödiplomerad?

 

SEEBRA - vårt arbetssätt för miljöledningssystem

 

Läs mer om miljödiplomering här