Att bli miljödiplomerad

Första steget mot att bli miljödiplomerad är att ta kontakt med en utfärdare som arbetar med en metod som har kvalitetssäkrats av Svensk Miljöbas. SEE U är sedan januari 2014 godkänd utfärdare.

Ett antal krav ställs för att bli miljödiplomerad enligt Svensk Miljöbas.

Till en början handlar det främst om att ha ordning på sitt nuläge vad gäller miljöpåverkan - hur påverkar vi miljön genom våra produkter eller tjänster, hur mycket avfall har vi, hur hanteras avfallet, hur mycket reser vi, vilka kemikalier finns, vilka miljölagar berörs vi av o.s.v.
 

Man ska också ha tagit fram en miljöpolicy som visar ambitionen med miljöarbetet, och miljömål som man sedan arbetar för att nå.

Förutom detta ska de anställda genomgå en miljöutbildning på ca en halvdag.

 

När all information är framtagen och dokumenten i ordning är det dags för revisionen som genomförs av en revisor som ska vara godkänd av Svensk Miljöbas. Vid revisionen kontrolleras dokumentationen och hur verksamheten i praktiken efterlever det man har skrivit. Revisorn kontrollerar också att faktiska miljöförbättringar har genomförts.

 

Efter godkännandet får man ett diplom att sätta upp på väl synlig plats och sedan börjar arbetet på riktigt för att nå miljömålen och hela tiden bli ännu bättre!

 

Läs mer om Svensk Miljöbas