ISO 14001

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem.
Syftet med standarden är att förse organisationer med ett ramverk för att skydda miljön och hantera förändringar internt och externt för att i sin tur kunna bidra till en hållbar utveckling.

Viktiga delar i ISO 14001

  • Systematisk uppföljning
  • Förbättrad miljöprestande
  • Minskad negativ miljöpåverkan
  • Riskhantering
  • Kommunikation


SEE U kan hjälpa till med att upprätta dokumentation och genomföra internrevisioner.