kvalitetsdiplomering

Svensk kvalitetsbas är en nationell standard för kvalitetsledningssystem som är anpassad för små och medlestora företag.

SEE U är utfärdare i Föreningen Svensk Kvalitetsbas vars syfte är att möta små och medelstora verksamheters behov av att kunna visa upp ett strukturerat kvalitetsledningssystem gentemot sina kunder. Kvalitetsledningssystemet kan integreras med miljöledningssystem såsom ISO 14 001, EMAS och Svensk Miljöbas.

SEE U har varit delaktiga i utvecklingsarbetet av Svensk Kvalitetsbas kravstandard. Kravstandarden godkändes 25 augusti.

Upplägget för kvalitetsdiplomering är detsamma som för miljödiplomering, där utfärdare erbjuder en metod och har rätt att utfärda diplom.

Läs mer på www.svenskkvalitetsbas.se