ISO 9001

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Syftet med standarden är att förbättra organisationens övergripande prestanda så som kundnöjdhet och riskminimering, samt skapa förutsättningar för att bidra till en hållbar utveckling.

ISO 9001 grundas på sju principer

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Processinriktning
  • Förbättring
  • Faktabaserade beslut
  • Relationshantering
 

SEE U kan hjälpa till med att upprätta dokumentation och genomföra internrevisioner. Kontakta oss gärna!