top of page

Våra kunder

Exempel på kunder som vi gör större uppdrag åt.

Client 8

Wohlins Fryshus

Hanna Berggren har arbetat med Wohlins under flera år. Det som började med hjälp för att miljödiplomera företaget har växt till att omfatta även stöd vid xx, xx och xx.

Client 2

SF Byggkonsult

SF Byggkonsult är certifierade enligt ISO 9001 och Får löpande stöd av Hanna Berggren med att följa upp och underhålla kvalitetsledningssystemet.

Client 3

Mårdskog & Lindkvist AB

Mårdskog & Lindkvist har varit miljödiplomerade sedan xx och sedan xx är Hanna Norrman Andersson extern projektledare för uppföljning och sammanställning av ledningssystemets resultat. Sedan 2018 bistår Hanna även med upprättande av företagets årliga hållbarhetsrapport.

Client 5

Högskolan i Halmstad

För Högskolan i Halmstad har varierande typer av uppdrag genomförts. Utöver undervisning i två olika kurser har Hanna också lett arbetet med upprättande av miljöutredning och genomförande av interna revisioner.

bottom of page