Pris till SEE U på Galan!

Varje år hålls Galan i Halmstad för näringslivet och det delas ut pris till företag och personer som varit framgångsrika på olika områden.

 

Ett av priserna som delades ut var Gunilla-stipendiet, som ska gå till entusiastiska och engagerade kvinnor som vågat ta steget till att bli företagare.

 

2010 års Gunilla-stipendiater blev Hanna Berggren och Hanna Norrman på SEE U Halmstad AB!

 

Motivering:

Hanna Berggren och Hanna Norrman är mycket värdiga representanter för allt det som Gunilla Hallberg stod för och de är även två fina förebilder för ungt kvinnligt företagande inom en hittills traditionellt manlig värld. De vågade ta klivet in i en verksamhet som ligger i framkant.

 

Deras affärsidé har sin grund i ett gemensamt examensprojekt från studierna vid Högskolan i Halmstad. Hanna och Hanna har skapat ett analysverktyg för en energikartläggning som ett första steg mot energieffektivisering samt även en livscykelanalys som kan stärka företagens miljöprofil och hjälpa till att öka medvetenheten om vad och hur de kan bidra till minskad klimatpåverkan mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

 

Läs mer om priset 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna