Miljöchefer kritiska till kommuners energieffektivisering

Enligt undersökningen "Kommunala satsningar på modernisering av belysning och miljö" ar 7 av 10 miljöchefer kritiska till den egna kommunens satsningar på energieffektivisering av belysning. I många fall finns möjlighet till stora förbättringar vad gäller belysningen i offentliga lokaler. Besparingen blir både ekonomisk och miljömässig!

 

Läs undersökningen

 

 

Kontakta SEE U för att få hjälp med kartläggning av energianvändning för belysningen!

...

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna