EU långt ifrån energisparmål

Enligt rapportering från European Climate Foundation (ECF) och Regulatory Assistance Project (RAP) måste EU kraftigt öka sitt energisparande för att uppnå målet om 20 % minskning av energianvändningen till år 2020.

 

Målet för EU-länderna är att spara energi som motsvarar ca 400 miljoner ton koldioxid. De åtgärder som satts in tillsammans med den ekonomiska krisen beräknas spara knappt 200 miljoner ton. Då återstår alltså lika mycket till för att uppnå målet.

 
En energisbesparing på 20 % till år 2020 skulle enligt rapporten spara konsumenterna 78 miljarder euro om året och göra det möjligt att stänga 160 kolkraftverk. En tuffare politik skulle dessutom skapa cirka 1 miljon nya jobb enligt en studie författarna refererar till.

 

Läs mer här

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna