Stort intresse för energiarbete i kommuner

261 kommuner och 19 landsting har skickat in ansökningar till Energimyndigheten om stödpengar för att arbeta aktivt med energieffektivisering i den egna verksamheten. Regeringen har avsatt 99 miljoner kronor per år för att möjliggöra ett mer aktivt energi- och klimatarbete inom den offentliga sektorn.

 

Stödet är en del i ett femårigt energieffektiviseringsprogram som har sin grund i EU:s energitjänstedirekt som säger att offentlig sektor ska agera föregångare i arbetet med energieffektivisering.

 

För att få stödet förbinder sig kommunerna och landstingen att ta fram en strategi för energieffektivisering, innehållande nulägesanalys, mål och handlingsplan. Stödpengarna kan sedan användas till olika typer avåtgärder, dock inga investeringar utan endast för strategiskt arbete.

 

Läs mer om stödet för energieffektivisering i kommuner och landsting

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna