Marssol nästan lika bra som junisol

Energimyndigheten har under ett års tid testat nätanslutna solceller. Undersökningen visar bland annat att solcellerna även tidigt på våren producerar överraskande mycket energi. En marsdag uppmättes 5,2 kWh vilket inte är så stor skillnad mot en junidag som gav 5,8 kWh.

 

Testet har också visat att systemen håller bra, även i den kalla vinter vi hade i år.

Däremot produceras ingen el när solcellerna är snötäckta.

 

Efter att stödet för installation av solceller infördes har intresset för solceller ökat betydligt bland privatpersoner. Även priserna har nu börjat sjunka.

 

Läs mer om Energimyndighetens test av solceller

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna