Klimatmärkt mat attraktivt

Enligt en ny undersökning beställd av KRAV, Svenskt Sigill, LRF och projektet Klimatcertifiering av Mat vill 3 av 4 konsumenter kunna välja mat med lägre klimatpåverkan. Många kan också tänka sig att betala mer för sådan mat.

 

Men när det gäller vad som orsakar vår klimatpåverkan verkar man inte ha ordentlig koll. Nästan dubbelt så många tänker på klimatpåverkan när de köper glödlampor jämfört med när de köper livsmedel, trots att vår mat bidrar till stora klimatpåverkande utsläpp.

 

Andra siffror från undersökningen:

  • 74 procent tycker det vore bra om det fanns en miljömärkning som gör att man kan välja exempelvis mjölk eller tomater som är producerade med lägre utsläpp av växthusgaser.
  • 45 procent kan tänka sig att betala mer för mjölk och tomater som är producerade med lägre utsläpp av klimatgaser, 35 procent vill inte betala mer.
  • 34 procent är beredda att betala 1 krona mer för klimatcertifierad mjölk och var femte är beredda att betala 2 kronor mer per liter.

 

Läs mer om klimatmärkt mat

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna