Prisskillnader fjärrvärme

Svensk Fjärrvärme presenterade i början av juni rapporten ”Prisvärd fjärrvärme” där man analyserat prisskillnader för fjärrvärmen runt om i landet och vad skillnaderna kan bero på.

 

Fjärrvärmen innebär stora kostnader för produktion och leverans. Detta gör att de stora näten, med fler kunder att fördela kostnaderna på kan hålla lägre priser än små och medelstora nät.

 

Fjärrvärmeföretag med kraftvärme, dvs att man kombinerar produktion av värme och el, har generellt också ett lägre pris då produktionen blir effektivare.

 

Priset påverkas också mycket beroende på vilket bränsle som används. Luleå Energi har hållit lägst pris varje år sedan 2000, vilket till stor del beror på att man använder brännbara överskottsgaser från SSAB för fjärrvärmen. Generellt håller också fjärrvärme från avfallsförbränning ett lägre pris än fjärrvärme baserat på biobränsle.

 

Läs hela rapporten här

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna