Koldioxidberäkning av nord emballage

Tidningen nord emballage har låtit beräkna koldioxidavtrycket för produktionen av tidningen. Man har räknat med alla aktiviteter som krävs för att producera den fysiska tidningen men avgränsat ifrån aktiviteter för att producera innehållet i tidningen, som exempelvis resor, energi till datorer, uppvärmning m.m.

 

Resultatet visar att produktion av fiber och papper står för den största andelen utsläpp, ca 60 % och att varje tidningsexemplar i snitt genererar 105 g koldioxid.

 

Läs mer på packnyheter.se

 

Vi på SEE U tycker att det är väldigt intressant att fler och fler väljer att göra denna typ av beräkning. Kontakta oss om ni vill ta fram ett koldioxidavtryck!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna