Energikartläggningscheckar

I december 2009 beslutade regeringen att införa sk Energikartläggningscheckar. Detta innebär att företag som använder minst 500 MWh energi per år kan få ekonomiskt stöd för att genomföra en energikartläggning. Stödet kan täcka upp till 50 % av kostnaden för energikartläggningen, dock maximalt 30 000 kr.

 

Rent praktiskt blir stödet sökbart tidigast i april.

 

För mer information gå in på Energimyndighetens hemsida

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheterna