top of page

DETTA KAN VI.

SVENSK MILJÖBAS.jpg

Miljödiplomering

Metodik som förbättrar miljöprestanda

Vi är utfärdare för miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas och utför också revisioner. Svensk Miljöbas är en miljöledningsstandard som passar bra för mindre verksamheter och ger struktur och systematik i miljöarbetet. Kärnan består av att kartlägga miljöaspekter, ta fram en miljöpolicy, målsätta och styra viktiga områden och följa upp resultatet av arbetet.

Hör av dig så berättar vi gärna mer om standarden och
vår arbetsmetod!

Kvalitetsdiplomering

Metodik som säkerställer kundnöjdhet och effektivitet

Vi är utfärdare för kvalitetsdiplomering enligt Svensk Kvalitetsbas och utför också revisioner.

Svensk Kvalitetsbas är en kvalitetsledningsstandard som passar bra för mindre verksamheter och ger struktur och systematik i kvalitetsarbetet. Kärnan består av att kartlägga verksamhetens processer och hur de samverkar, identifiera risker och möjligheter, ta fram en kvalitetspolicy, målsätta och styra viktiga områden och följa upp resultatet av arbetet.

Hör av dig så berättar vi gärna mer om standarden och vår arbetsmetod!

SVENSK KVALITETSBAS.jpg
PDCA-cykeln.png

ISO 9001 och ISO 14001

Vill ni bli certifierade enligt ISO 9001 eller ISO 14001?

Vi kan hjälpa er att bygga upp ett ledningssystem inför en första certifieringsrevision. 

Har ni certifieringar men behöver stöttning?

Många verksamheter är certifierade enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001 men tycker att arbetet med systemen känns tungt. Behöver ni hjälp med interna revisioner eller få stöd och ny energi till ert ledningssystem så hjälper vi gärna till!

Hållbarhetsredovisning

Berörs ni direkt eller indirekt av CSRD?

Lagkrav om hållbarhetsrapportering och ökade intressentkrav på transparens och kommunikation gör att många verksamheter behöver stärka upp sitt hållbarhetsarbete och hur det beskrivs. Vi hjälper er gärna att identifiera viktiga områden att fokusera på, ta fram strategier och styrning och följa upp och kommunicera resultatet.

globala-malen-logo-och-ikoner-1-1.jpg
Saknad del

Utbildning

Utbildning skapar kunskap och engagemang.

Vi erbjuder utbildningar främst inom miljö och hållbarhet men även inom kvalitetsledning. Se vår evenemangskalender för planerade utbildningar under året. Kontakta oss gärna med era specifika önskemål!

Kontakt

Tack för ditt meddelande!

bottom of page